Що таке регістри обліку?

Фото - Що таке регістри обліку?

Облікові регістри представляють собою таблиці з певною формою, встановленою відповідно до економічними угрупованнями наявних даних про майно або будь-яких господарських (фінансових) операціях. Регістри дозволяють систематизувати необхідну інформацію, що міститься в первинних документах обліку. За допомогою облікових регістрів можна повноцінно і раціонально використовувати ті чи інші дані. Найбільш поширеними і що представляють інтерес для нас сьогодні є регістри бухгалтерського і податкового обліку. Отже, розглянемо докладніше, що таке регістри обліку цих двох типів. Почнемо, мабуть, з бухгалтерських регістрів.
Що таке бухгалтерські регістри?

Будь первинний документ, що надійшов до бухгалтерії, піддається повній перевірці за формою і змістом. Перевіряється повнота їх оформлення та відповідність встановленим стандартам, заповнення обов'язкових реквізитів, законність офіційно підтверджених у документах операцій, логічна зв'язок між окремими показниками і т.д. Після цього дані ретельно реєструються і групуються в окремій системі, що включає в себе всі синтетичні та аналітичні рахунки. Тобто, записуються в регістри бухгалтерського обліку.

На початку статті ми вже говорили про те, що таке регістри бухгалтерського обліку з технічного боку. За змістом же, регістри представляють собою носії даних про проведені господарських діях, отриманих зі спеціальних первинних документів. Саме сукупність регістрів бухгалтерського обліку утворює собою форму бух. обліку. Крім своїх основних функцій, регістри виконують роль посередників між бухгалтерськими звітами підприємства та окремим первинним документом або їх групою.

Що таке податкові регістри?


По суті, податкові регістри виконують ті ж функції, що і бухгалтерські. Відповідно 25-му розділі Податкового Кодексу Росії, платники податків зобов'язані обчислювати базу податків в кінці кожного звітного періоду, керуючись даними, отриманими з податкового регістра. Структура і система регістра податкового обліку визначається за бажанням платника податків, відповідно до послідовності застосування певних стандартів і правил ведення обліку.

Регістр податкового обліку повинен відображати детальну інформацію наступних видів:

  • система визначення суми доходу і витрати
  • система формування частки витрат, які передбачаються до оподаткування в рамках поточного звітного періоду
  • суму збитку, заплановану до перенесення в витрати для наступного періоду
  • систему визначення суми резерву та суми борг за розрахунком з бюджетом, відповідно податку

Податкові інспектори вправі зажадати платника податків підтвердити певні дані з податкового обліку. Підставою для підтвердження є підготовлені первинні документи та податковий регістр.


» » Що таке регістри обліку?