Як скласти облікову політику?

Фото - Як скласти облікову політику?

Оподаткування та бухгалтерський облік будь-якої організації ведеться в рамках встановленої облікової політики. Саме її правильна і грамотна розробка сприяє ефективному фінансовому документообігу всієї компанії. Саме з її допомогою можна полегшити облік, а також знизити податкове навантаження, використовуючи законні методи.

Перед тим як скласти облікову політику, потрібно мати чітке уявлення про суть цього документа. Обліковою політикою прийнято вважати документ, який регламентує порядок ведення податкового та бухгалтерського обліку в організації або компанії, звід правил про відображення майна на поточних рахунках, витрат і доходів, а також складання і здачу всієї звітності. Регулювання формування облікової політики відбувається відповідно до «Облікової політикою організації».
Правила бухгалтерського обліку

Кожен минулий фінансовий рік повинен бути представлений в річному бухгалтерському звіті. У свою чергу початок наступного року передбачає собою складання нової облікової політики. Кожне підприємство може самостійно розробляти свою облікову політику. При цьому обов'язково потрібно враховувати особливості видів діяльності, здійснюваних цією організацією, а також застосовувані податкові режими та інші фактори. Однак кожна з них повинна дотримуватися єдиний спосіб ведення самого бухгалтерського обліку:

  • первинне спостереження;
  • вартість вимірювання;
  • поточна угруповання;
  • підсумкове узагальнення фактів госпдіяльності.

Групи, що охоплюються облікової політикою

Облікова політика здійснює регулювання відразу декількох груп питань: технічні, організаційні та методичні. Технічні включають в себе правила обробки інформації, документообігу та інші. До організаційних питань відносять: призначення співробітників, які відповідають за ведення звітності на кожній окремій ділянці, а також визначення всіх аналітичних регістрів, які застосовуються в обліку. А під методичними, маються на увазі методи і правила ведення обліку компанії, списання витрат, обчислення податків і т.д.

Найчастіше, в ході формування облікової політики одночасно затверджують форми первинних документів з необхідним видами операцій і форми звітності між підрозділами підприємства, робочий план рахунків. Також приділяється увага методам оцінки активів і пасивів балансу та порядок проведення інвентаризації. Облікова політика організації може складатися тільки головним бухгалтером. А вже наказом керівника компанії затверджується облікова політика. Її можна оформити у вигляді єдиного документа, виклавши інформацію в спеціальних розділах, розділах і статтях. А також облікова політика може бути представлена окремими наказами для обчислення кожного податку, а також методів і правил бухгалтерського обліку

Саме за допомогою облікової політики можна зблизити податковий і бухгалтерський облік. Для цього, під час її розробки повинні бути встановлені однакові способи визнання витрат, списання витрат, нарахування амортизації та інші. Більше того, облікова політика дає можливість будь-якої компанії самостійно визначити методи бухгалтерського обліку в неврегульованих законодавством випадках. А також завдяки обліковій політиці відбувається затвердження зразків документів, які не мають уніфікованих форм.

Облікова політика організації

Враховуючи той факт, що облікова політика організації потрібна для вирішення проблем оптимізації фінансового та бухгалтерського обліку, для її складання нам знадобляться наступні речі:

  • набір регламентуючої документації;
  • папір;
  • книга з бухобліку;
  • ПК;
  • ручка.

На просторах Мережі, Ви можете знайти зразок цього документа. Подаємо пошуковий запит у вигляді: облікова політика - зразок, і отримуємо візуальне уявлення про його оформленні. Однак, навіть наявність подібного зразка, не скасовує необхідних знань для складання такої документації.


Спочатку Вам необхідно уважно вивчити ті аспекти законодавства, які відносяться до методів ведення бухобліку. Також потрібно звернути увагу на вимоги і рекомендації з такого виду звітності, міжнародні стандарти та терміни її подання у відповідні контрольні органи. Таку інформацію можуть Вам надати періодичні видання цих органів, а також їх офіційні сайти в Інтернеті.

Тепер потрібно визначитися з методологічним аспектом бухобліку. Необхідно спочатку уточнити, як Ви будете вести оцінку запасів, товарів, готової продукції і всього незавершеного на даний момент виробництва. Потім потрібно визначитися з методом, за яким здійснюватимуться нарахування амортизації нематеріальних активів і основних фондів. А після цього, уточнюємо, як ми будемо визначати доходи, отримані в процесі реалізації товарів. 

Вам потрібно продумати, як організувати ведення бухобліку: кількість задіяних бухгалтерів, включаючи їх обов'язки, наявність головбуха і його функції, а також структуру всього документообігу компанії. У первинній документації повинно бути повне відображення всієї виробничо-господарської діяльності підприємства.

Наступним кроком є підбір програмного забезпечення, необхідного для того, щоб вести бухгалтерський облік. На сьогоднішній день найбільш поширеними є «SAP» і «1С: Бухгалтерія». Саме автоматизовані засоби бухобліку дозволяють скоротити терміни формування та подання звітності, а також істотно знижує витрати на оплату праці.

Слід зазначити, що якщо в минулому фінансовому році, Вами вже застосовувалася облікова політика, то її можна залишити і в нинішньому вигляді, просто переносимо його дійсність на поточний період. У разі змін у податковому законодавстві (у період між минулою і нинішньою обліковою політикою) або в деяких положеннях бухобліку, то облікову політику потрібно підкоригувати. Облікова політика повинна оформлятися розпорядженням по організації або наказом, з наявністю підпису керівника. Не забудьте розробити робочий план всіх рахунків компанії, який буде використаний як додаток до Вашої облікову політику. Якщо підприємство невелике, то облікову політику включають в текст розпорядження чи наказу.

Облікова політика ССО

На сьогоднішній день існує ще один тип облікової політики. Він використовується для управлінських цілей. Але витрати праці і часу для такого виду обліку резонні на великих організаціях і підприємствах. Ті, хто використовує ССО, часто мають менший обсяг господарських операцій. Завдяки цьому вони можуть отримувати потрібну інформацію за допомогою бухгалтерської звітності.

ССО: облікова політика для таких організацій дещо простіше. «Спрощенці» можуть обійтися без розробки облікової політики для цілей оподаткування. А окремі пункти цієї глави дають можливість вибирати порядок обліку деяких операцій (вибір об'єкта оподаткування). Але для реалізації цієї можливості потрібно буде використовувати облікову політику, в якій встановлюється спосіб обліку, обраний Вами. Тому, платники податків, які застосовують УСН, також для свого ж зручності, повинні розробляти і затверджувати облікову політику.

Якщо Вам потрібен приклад облікової політики, Ви можете знайти його тут або тут


» » Як скласти облікову політику?