У чому вимірюється прискорення?

Фото - У чому вимірюється прискорення?

Прискоренням прийнято вважати похідну від швидкості, взяту за часом. Це векторна величина, яка показує, на яку саме змінюється величина вектора швидкості тіла або точки при русі за одну одиницю часу. Виходячи з цього, прискорення не тільки враховує зміну швидкості, але також і її напрямок.

Наприклад, у випадку, коли падаюче на Землю тіло, нехтуючи опором від повітря, здатне збільшити власну швидкість за одну секунду майже на 9,8 м / с.

З'ясуємо, в чому вимірюється прискорення в даний час. В СІ одиницею вимірювання прискорення служить за секунду метр в секунду, тобто м / с2 (m / s?). Дуже часто користуються позасистемної одиницею Галом (Gal), яка переважно застосовується в гравіметрії, при цьому 1 Гал дорівнює 1 см / с ?.

Дуже часто у вимірі прискорення використовують акселерометри. Безпосередньо вони не здатні виміряти прискорення, оскільки їх завданням є виміряти силу реакції опори, що виникає при прискореному русі.


» » У чому вимірюється прискорення?