Що таке форма слова?

Фото - Що таке форма слова?

Найчастіше під тим, що таке форма слова, розуміють відношення слова до певної морфологічної групі (йди, спи, готуй - дієслова наказового способу). При цьому форма слова завжди несе характеристики, які притаманні певної частини мови. Наприклад, у іменника - рід, відмінок, число.

Іноді під цим терміном розуміють різні форми конкретного слова. Це називається словоформа. Наприклад, кішка - кішки. Видно, що слово відрізняється за звучанням і написанням. Однак лексичне значення слова залишається практично незмінним.

Часто зустрічається помилка, коли форму слова плутають з однокореневі словами. При зміні форми змінюється, найчастіше, лише закінчення, а інші морфеми залишаються незмінними. Приміром, море і моряк - це однокореневі слова, а не форма одного і того ж слова.

Крім цього, в російській мові існують незмінні слова. До них відносять прислівники, дієприслівники, а також всі службові частини мови (союзи, прийменники, частки та вигуки). У них не можна виявити число, відмінювання, время- у таких слів тільки одна форма.


» » Що таке форма слова?